Miodunka ćma - łac. Pulmonaria obscura
rodzina: Ogórecznikowate - łac. Boraginaceae
Kwitnie od marca do maja
Rośnie na glebach luźnych, wapiennych, gliniastych: w lasach mieszanych, liściastych, zaroślach.