Kokorycz pusta - łac. Corydalis cava
rodzina: Makowate - łac. Papaveraceae
Kwitnie od marca do maja
Rośnie na glebach wapiennych i wilgotnych: w lasach liściastych, w zaroślach.