Podbiał pospolity - łac. Tussilago farfara
rodzina: Astrowate - łac. Asteraceae
Kwitnie od marca do kwietnia
Rośnie na glebach gliniastych i wapiennych: na polach, przydrożach, nasypach, nieużytkach, zboczach.
liście