Wilczomlecz obrotny - łac. Euphorbia helioscopia
rodzina: Wilczomleczowate - łac. Euphorbiaceae
Kwitnie od kwietnia do października
Rośnie na glebach luźnych, zasobnych w azot: na polach, w ogrodach, na przydrożach.