Rzeżucha łąkowa - łac. Cardamine pratensis
rodzina: Kapustowate - łac. Brassicaceae
Kwitnie od kwietnia do maja
Rośnie na glebach organicznych i gliniastych o wysokim poziomie wód: na wilgotnych i świeżych łąkach, brzegach wód, torfowiskach niskich.