Siódmaczek leśny - łac. Trientalis europaea
rodzina: Pierwiosnkowate - łac. Primulaceae
Kwitnie od maja do czerwca
Rośnie na glebach świeżych, bezwapiennych: w wilgotnych lasach liściastych, mieszanych i iglastych.