Kaczeniec błotny - łac. Caltha palustris
rodzina: Jaskrowate - łac. Ranunculaceae
Kwitnie od kwietnia do czerwca
Rośnie na glebach żyznych o wysokim poziomie wód gruntowych: na wilgotnych łąkach, w rowach, na brzegach wód, na bagnach, w źródliskach; znosi zalewy.