Tłustosz alpejski - łac. Pinguicula alpina
rodzina: Trędownikowate - łac. Scrophulariaceae
Kwitnie od maja do sierpnia
Rośnie w górach na podłożu wapiennym, zwykle w piętrach regla górnego i kosówki, na wilgotnych skałach i w źródliskach.