Bodziszek drobny - łac. Geranium pusillum
rodzina: Bodziszkowate - łac. Geraniaceae
Kwitnie od maja do września
Rośnie na glebie piaszczystej: na podwórkach, trawnikach, przy płotach, na obrzeżach dróg, polach.