Ostrołódka karpacka - łac. Oxytropis carpatica
rodzina: Bobowate - łac. Fabaceae
Kwitnie od lipca do sierpnia
Rośnie w murawach wysokogórskich na podłożu wapiennym.