Dziewięciornik błotny - łac. Parnassia palustris
rodzina: Skalnicowate - łac. Saxifragaceae
Kwitnie od lipca do września
Rośnie na glebach próchnicznych, podmokłych: na torfowiska niskich, na mokrych łąkach.