Podagrycznik pospolity - łac. Aegopodium podagraria
rodzina: Selerowate - łac. Apiaceae
Kwitnie od czerwca do lipca
Rośnie na glebach wilgotnych, gliniastych, zawierających dużo azotu: w lasach liściastych i mieszanych, w łęgach, zaroślach, ogrodach, przy płotach.