Przetacznik krzewinkowy - łac. Veronica fruticans
rodzina: Trędownikowate - łac. Scrophulariaceae
Kwitnie od czerwca do sierpnia
Rośnie w górach od piętra regla dolnego po - halne, przeważnie na podłożu wapiennym, w murawach naskalnych, na piargach, w szczelinach skalnych.