Sit skucina - łac. Juncus trififus
rodzina: Sitowate - łac. Juncaceae
Kwitnie w lipcu
Rośnie w górach ( u nas tylko w Tatrach) w piętrach halnym i turniowym, na podłożu granitowym, w murawach wysokogórskich.