Wiechlina alpejska - łac. Poa alpina
rodzina: Wiechlinowate - łac. Poaceae
Kwitnie od maja do sierpnia
Rośnie w górach, przeważnie na podłożu wapiennym, we wszystkich piętrach, na skałach, utrwalonych piargach, brzegach potoków, w ziołoroślach, zaroślach kosówki, na górskich łąkach i halach.