Zerwa kulista - łac. Phyteuma orbiculare
rodzina: Dzwonkowate - łac. Campanulaceae
Kwitnie od czerwca do sierpnia
Rośnie w górach na podłożu wapiennym, od podnóża do piętra turniowego, na skalistych zboczach, łąkach, halach, polanach.