Przetacznik różyczkowaty - łac. Veronica aphylla
rodzina: Trędownikowate - łac. Scrophulariaceae
Kwitnie od czerwca do sierpnia
Rośnie w górach na podłożu wapiennym, od podnóża do piętra turniowego, na skałach, na wilgotnych żwirkach, na brzegach potoków, w źródliskach.