Fiołek alpejski - łac. Viola alpina
rodzina: Fiołkowate - łac. Violaceae
Kwitnie od maja do lipca
Rośnie w górach na podłożu wapiennym, przeważnie w piętrze halnym, rośnie w murawach wysokogórskich.