Storczyca kulista - łac. Traunsteinera globosa
rodzina: Storczykowate - łac. Orchidaceae
Kwitnie od maja do lipca
Rośnie w górach, głównie na wapieniu, w piętrach regla dolnego i kosówki, w murawach górskich