Siekiernica górska - łac. Hedysarum hedysaroides
rodzina: Bobowate - łac. Fabaceae
Kwitnie od lipca do sierpnia
Rośnie w górach na podłożu wapiennym, zwykle w piętrach kosówki i halnym, w murawach wysokogórskich.