Marchwica pospolita - łac. Mutellina purpurea
rodzina: Selerowate - łac. Apiaceae
Kwitnie od czerwca do sierpnia
Rośnie w górach, na różnych podłożach, we wszystkich piętrach, ale najliczniej w - kosówki i halnym, w wysokogórskich murawach, traworoślach, ziołoroślach, borówczyskach,na łąkach i pastwiskach.