Komonica zwyczajna - łac. Lotus corniculatuc
rodzina: Bobowate - łac. Fabaceae
Kwitnie od maja do sierpnia
Rośnie na glebach wapiennych i gliniastych: na suchych łąkach mineralnych, na pastwiskach, na trawnikach, przy drogach.