Przymiotno węgierskie - łac. Erigeron hungaricus
rodzina: Astrowate - łac. Asteraceae
Kwitnie od lipca do sierpnia
Rośnie w górach, przeważnie na podłożu wapiennym, zwykle w piętrach kosówki i halnym, w murawach naskalnych.