Przelot alpejski - łac. Anthyllis alpestris
rodzina: Bobowate - łac. Fabaceae
Kwitnie od czerwca do sierpnia
Rośnie w górach na podłożu wapiennym od podnóża do piętra turniowego, ale najczęściej w piętrach regla górnego i kosówki, w murawach naskalnych.