Pępawa Jacquina - łac. Crepis jacquinii
rodzina: Astrowate - łac. Asteraceae
Kwitnie od lipca do sierpnia
Rośnie w górach na podłożu wapiennym, zwykle w piętrach kosodrzewiny i halnym,w murawach naskalnych.