Pełnik alpejski - łac. Trollius altissimus
rodzina: Jaskrowate - łac. Ranunculaceae
Kwitnie od maja do lipca
Rośnie w górach na różnych podłożach, przeważnie w piętrach kosodrzewiny i halnym, na wilgotnych piargach, w traworoślach, ziołoroślach, na łąkach.