Goryczka kropkowana - łac. Gentiana punctata
rodzina: Goryczkowate - łac. Gentianaceae
Kwitnie od lipca do sierpnia
Rośnie w górach na podłożu granitowym, zwykle w piętrach kosówki i halnym, w murawach, traworoślach, na utrwalonych piargach. Objęta ochroną całkowitą.