Gnidosz dwubarwny - łac. Pedicularis oederi
rodzina: Trędownikowate - łac. Scrophulariaceae
Kwitnie od czerwca do sierpnia
Rośnie w Tatrach, przeważnie w piętrach kosodrzewiny i halnym, na podłożu wapiennym, w wysokogórskich murawach.