Jaskier alpejski - łac. Ranunculus alpestris
rodzina: Jaskrowate - łac. Ranunculaceae
Kwitnie od maja do września
Rośnie w górach, głównie w piętrach kosodrzewiny i halnym, zwykle na wapieniu w szczelinach wilgotnych skał, na brzegach potoków i na żwirkach.