Wiechlina roczna - łac. Poa annua
rodzina: Wiechlinowate - łac. Poaceae
Kwitnie od stycznia do grudnia
Rośnie na przychaciach, na podwórkach, przy drogach. Wytrzymała na niesprzyjające warunki klimatyczne. Kwitnie cały rok.