Pałka szerokolistna - łac. Typha latifolia
rodzina: Pałkowate - łac. Typhaceae
Kwitnie od czerwca do sierpnia
Rośnie nad wodami, w rowach.