Tarczyca pospolita - łac. Scutellaria galericulata
rodzina: Jasnotowate - łac. Lamiaceae
Kwitnie od czerwca do września
Rośnie na glebie podmokłej: brzegi wód, mokradła, bagniste łąki torfiaste.