Dzwonek rozpierzchły - łac. Campanula patula
rodzina: Dzwonkowate - łac. Campanulace
Kwitnie od maja do lipca
Rośnie na glebie mineralnej: łąki, skraje lasów, zręby.