Sadziec konopiasty - łac. Eupatorium cannabinum
rodzina: Astrowate - łac. Asteraceae
Kwitnie od czerwca do sierpnia
Rośnie na glebach wilgotnych, żyznych i wapiennych: brzegi wód, bagniste zarośla, lasy łęgowe.