Ostrożeń lancetowaty - łac. Cirsium vulgare
rodzina: Astrowate - łac. Asteraceae
Kwitnie od czerwca do września
Rośnie na glebach wapiennych i zawierających dużo azotu: na pastwiskach, na nasypach, przy drogach.