Farbownik lekarski - łac. Anchusa officinalis
rodzina: Ogórecznikowate - łac. Boraginaceae
Kwitnie od maja do października
Rośnie na glebach suchych i piaszczystych: na wzgórzach, na przydrożach, na zboczach.