Poziewnik polny - łac. Galeopsis ladanum
rodzina: Jasnotowate - łac. Lamiaceae
Kwitnie od maja do czerwca
Rośnie na polach, w ogrodach, na terenach nieużytkowanych.