Wilżyna bezbronna - łac. Ononis arvensis
rodzina: Bobowate - łac. Fabaceae
Kwitnie od lipca do września
Rośnie na łąkach, na miedzach, przy drogach.