Od autora
kolor alfa kwit rodzin
gatunek
rodzina
łac. gatunek
łac. rodzina
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
  Gółka długoostrogowa
Gymnadenia conopsea

  Storczyca kulista
Traunsteinera globosa

  Kruszczyk błotny
Epipactis palustris

  Kruszczyk szerokolistny
Epipactis latifolia

  Listera jajowata
Listera ovata

  Gnieźnik leśny
Neotia nidus-avis

  Kruszczyk rdzawoczerwony
Epipactis atropurpurea

  Ozorka zielona
Coeloglossum viride

  Gółka wonna
Gymnodenia odoratissima

  Kruszyna pospolita
Frangula alnus

  Szarłat szorstki
Amaranthus retroflexus

  Szarłat biały
Amarantus albus

  Szczawik różkowaty
Oxalis corniculata

  Szczawik zajęczy
Oxalis acetosella

  Szczawik żółty
Oxalis corniculata

  Świerzbnica polna
Knautia arvensis

  Świerzbnica karpacka
Kanautia Kitaibelii

  Driakiew żółtawa
Scabiosa ochroleuca

  Czarcikęs łąkowy
Succisa pratensis

  Szczeć pospolita
Dipsacus silvester

  Drakiew lśniąca
Scabiosa lucida

  Drakiew żółtawa
Scabiosa ochroleuca

  Ogórecznik lekarski
Borago officinalis

  Ślaz drobnokwiatowy
Malva pusilla

  Ślaz zaniedbany
Malva neglecta

  Ślazówka turyngska
Lavatera thuringiaca

  Ślaz zygmarek
Malva alcea

  Świetlik łąkowy
Euphrasia Rostkoviana

  Naparstnica zwyczajna
Digitalis grandiflora

  Przetacznik ożankowy
Veronica chamaedrys

  Tłustosz alpejski
Pinguicula alpina

  Bartsja alpejska
Bartsia alpina

  Pszeniec gajowy
Melampyrum nemorosum

  Lnica pospolita
Linaria vulgaris

  Dziewanna pospolita
Verbascum nigrum

  Zagorzałek późny
Odontites rubra

  Przetacznik kłosowy
Veronica spicata

  Trędownik bulwiasty
Scrophularia nodosa

  Gnidosz dwubarwny
Pedicularis oederi

  Gnidosz okółkowy
Pedicularis verticillata

  Przetacznik alpejski
Veronica alpina

  Przetacznik różyczkowaty
Veronica aphylla

  Przetacznik krzewinkowy
Veronica fruticans

  Łuskiewnik różowy
Lathraea squamaria

  Przetacznik bobownik
Veronica anagallis

  Przetacznik długolistny
Veronica longifolia

  Przetacznik rolny
Veronica agrestis

  Przetacznik perski
Veronica persica

  Przetacznik bluszczykowy
Veronica hederifolia

  Przetacznik wiosenny
Veronica verna

  Przetacznik polny
Veronica arvensis

  Przetacznik lśniący
Veronica polita

  Przetacznik leśny
Veronica officinalis

  Szelężnik wiekszy
Alectorolophus glaber

  Naparstnica purpurowa
Digitalis purpurea

  Pszeniec leśny
Melampyrum silvaticum

  Przetacznik macierzankowy
Veronica serpyllifolia

  Dziewanna wielkokwiatowa
Verbascum thapsiforme

  Przetacznik trójlistkowy
Veronica triphyllos

  Przetacznik bobowniczek
Veronika beccabunga

  Przetacznik Dillena
Veronica_Dillenii

  Lnica mała
Linaria minor

  Gnidosz Hacqueta
Pedicularis hacquetii

  Gnidosz błotny
Pedicularis palustris

  Ciemiężyk białokwiatowy
Vincetoxicum officinale

  Trzmielina zwyczajna
Evonymus europaea

  Oczeret jeziorny
Schoenopectus lacustris

  Sitowie leśne
Scirpus silvaticus

  Turzyca sztywna
Carex hudosonii

  Turzyca żółta
Carex flava

  Turzyca prosowata
Carex panicea

  Turzyca niby-lisia
Carex nemorosa

  Kosmatka olbrzymia
Luzula sylvatica

  Wełnianka wąskolistna
Eriophorum angustifolium

  Wełnianka pochwowata
Eriophorum vaginatum

  Wawrzynek wilczełyko
Daphne mezereum

  Palusznik krwawy
Digitaria sanguinalis

  Wyczyniec łąkowy
Alopekurus pratensis

  Wiechlina roczna
Poa annua

  Wiechlina alpejska
Poa alpina

  Boimka dwurzędowa
Oreochloa disticha

  Tymotka łąkowa
Phleum pratense

  Kupkówka pospolita
Dactylis glomerata

  Drżączka średnia
Briza media

  Trzcina pospolita
Phragmites communis

  Włośnica zielona
Setaria viridis

  Mietlica zbożowa
Agrostis spica-venti

  Stokłosa bezostna
Bromus intermis

  Stokłosa dachowa
Bromus tectorum

  Tomka wonna
Anthoxanthum odoratum

  Mozga trzcinowata
Phalaris arundinacea

  Kłosówka wełnista
Holcus lanatus

  Rajgras wyniosły
Arrhenatherum elantius

  Perz właściwy
Agropyron repens

  Stokłosa miękka
Bromus mollis

  Szczotlicha siwa
Corynephorus canescens

  Owsica omszona
Avenastrum pubescens

  Chwastnica jednostronna
Echinochloa crus-galli

  Wiechlina łąkowa
Poa pratensis

  Grzebienica pospolita
Cynosurus cristatus

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>