Od autora
kolor alfa kwit rodzin
gatunek
rodzina
łac. gatunek
łac. rodzina
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
  Przymiotno węgierskie
Erigeron hungaricus

  Rdest ziemnowodny
Polygonum amphibium

  Rojnik górski
Sempervivum montanum

  Rozchodnik karpacki
Sedum fabaria

  Róża alpejska
Rosa pendulina

  Róża dzika
Rosa canina

  Róża pomarszczona
Rosa rugosa

  Sadziec konopiasty
Eupatorium cannabinum

  Serdecznik pospolity
Leonurus cardiaca

  Siedmiopalecznik błotny
Comarum palustre

  Siekiernica górska
Hedysarum hedysaroides

  Storczyca kulista
Traunsteinera globosa

  Storczyk_plamisty
Dactylorhiza maculata

  Szczaw polny
Rumex acetosella

  Szczaw zwyczajny
Rumex acetosa

  Ślaz zygmarek
Malva alcea

  Ślazówka turyngska
Lavatera thuringiaca

  Śnieguliczka biała
Symphoricarpos albus

  Świerząbek orzęsiony
Chaerophyllum hirsutum

  Topola czarna
Populus nigra

  Wierzbownica kosmata
Epilobium hirsutum

  Wyka siewna
Vicia sativa

  Zawciąg pospolity
Armeria elongata

  Żywiec cebulkowy
Dentaria bulbifera

  Babka lancetowata
Plantago lanceolata

  Brzoza brodawkowata
Betula verrucosa

  Gnieźnik leśny
Neotia nidus-avis

  Klon jesionolistny
Acer negundo

  Kłosówka wełnista
Holcus lanatus

  Kopytnik pospolity
Asarum europaeum

  Kosmatka olbrzymia
Luzula sylvatica

  Kruszczyk błotny
Epipactis palustris

  Oczeret jeziorny
Schoenopectus lacustris

  Pałka szerokolistna
Typha latifolia

  Pałka wąskolistna
Typha angustifolia

  Sitowie leśne
Scirpus silvaticus

  Topola osika
Populus tremula

  Trędownik bulwiasty
Scrophularia nodosa

  Trzcina pospolita
Phragmites communis

  Arcydzięgiel litwor
Angelica archangelica

  Arcydzięgiel nadbrzeżny
Archangelica litoralis

  Babka zwyczajna
Plantago major

  Boimka dwurzędowa
Oreochloa disticha

  Ciemiężyca zielona
Veratrum lobelianum

  Czerwiec roczny
Scleranthus annuus

  Czworolist pospolity
Paris quadrifolia

  Dąb bezszypułkowy
Quercus sessilis

  Dąb szypułkowy
Quercus robur

  Drżączka średnia
Briza media

  Gorysz błotny
Peucedanum palustre

  Klon jawor
Acer pseudoplatanus

  Klon polny
Acer campestre

  Konopie siewne
Cannabis sativa

  Kruszczyk szerokolistny
Epipactis latifolia

  Kruszyna pospolita
Frangula alnus

  Listera jajowata
Listera ovata

  Mietlica zbożowa
Agrostis spica-venti

  Mozga trzcinowata
Phalaris arundinacea

  Mysiurek drobny
Myosurus minimus

  Owsica omszona
Avenastrum pubescens

  Palusznik krwawy
Digitaria sanguinalis

  Pieprzyca gruzowa
Lepidium ruderale

  Piżmaczek wiosenny
Adoxa moschatellina

  Pokrzywa zwyczajna
Urtica dioica

  Pokrzywa żegawka
Urtica urens

  Porzeczka czarna
Ribes nigrum

  Przywrotnik pasterski
Alchemilla momticola

  Rajgras wyniosły
Arrhenatherum elantius

  Sit skucina
Juncus trififus

  Stokłosa bezostna
Bromus intermis

  Stokłosa dachowa
Bromus tectorum

  Stokłosa miękka
Bromus mollis

  Szarłat biały
Amarantus albus

  Szarłat szorstki
Amaranthus retroflexus

  Szczaw górski
Rumex arifolius

  Szczaw kędzierzawy
Rumex crispus

  Szczaw tępolistny
Rumex aptusifolius

  Szczawiór alpejski
Oxyria digyna

  Szczotlicha siwa
Corynephorus canescens

  Szczyr trwały
Mercurialis perennis

  Tomka wonna
Anthoxanthum odoratum

  Trzmielina zwyczajna
Evonymus europaea

  Turzyca niby-lisia
Carex nemorosa

  Turzyca prosowata
Carex panicea

  Turzyca sztywna
Carex hudosonii

  Turzyca żółta
Carex flava

  Wełnianka pochwowata
Eriophorum vaginatum

  Wełnianka wąskolistna
Eriophorum angustifolium

  Wiechlina alpejska
Poa alpina

  Wiechlina roczna
Poa annua

  Wierzba alpejska
Salix alpina

  Wierzba purpurowa
Salix purpurea

  Wierzba szara
Salix cinerea

  Wierzba żyłkowana
Salix reticulata

  Wilczomlecz obrotny
Euphorbia helioscopia

  Włośnica zielona
Setaria viridis

  Bodziszek łąkowy
Geranium pratense

  Cebulica syberyjska
Scilla cernua

  Chaber bławatek
Centaurea cyanus

  Chaber miękkowłosy
Centaurea mollis

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>