Od autora
kolor alfa kwit rodzin
gatunek
rodzina
łac. gatunek
łac. rodzina
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
  Jeżogłówka gałęzista
Sparganium ramosum

  Chaber miękkowłosy
Centaurea mollis

  Chmiel zwyczajny
Humulus lupulus

  Lucerna mieszańcowa ( lucerna siewna)
Medicago sativa

  Marzymięta grzebieniasta
Elsholtzia Partini

  Ostrożeń łąkowy
Cirsium rivulare

  Rutewka żółta
Thalictrum flavum

  Śnieguliczka biała
Symphoricarpos albus

  Kłosówka wełnista
Holcus lanatus

  Kruszczyk rdzawoczerwony
Epipactis atropurpurea

  Ogórecznik lekarski
Borago officinalis

  Groszek błotny
Lathyrus paluster

  Jaskier platanolistny
Ranunculus plantanifolius

  Kościenica wodna
Malachium aquaticum

  Kozłek lekarski
Valeriana officinalis

  Rajgras wyniosły
Arrhenatherum elantius

  Starzec pomarańczowy
Senecio aurantiacus

  Szczaw kędzierzawy
Rumex crispus

  Szczaw tępolistny
Rumex aptusifolius

  Łyszczec baldachogronowy
Gypsophila fastigiata

  Grzebienica pospolita
Cynosurus cristatus

  Sałatnik lesny
Mycelis muralis

  Pępawa błotna
Crepis paludosa

  Skalnica dwuletnia
Saxifraga adscendenis

  Jastrzębiec pomarańczowy
Hieracium aurantiacium

  Złocień baldachogroniasty
Chrysanthemum corymbosum

  Niezapominajka alpejska
Myosotis alpestris

  Mokrzyca modrzewiolistna
Minuartia laricifolia

  Kanianka pospolita
Cuscuta europaea

  Mięta polna
Mentha arvensis

  Powój polny
Convolvulus arvensis

  Mydlnica lekarska
Saponaria officynalis

  Lnica pospolita
Linaria vulgaris

  Pępawa dachowa
Crepis tectorum

  Lucerna sierpowata
Medicago falcata

  Lulek czarny
Hyoscyamus niger

  Rzepicha błotna
Rorippa palustris

  Czyściec leśny
Stachys silvatica

  Koniczyna polna
Trifolium arvense

  Czyściec błotny
Stachys palustris

  Ostrożeń lancetowaty
Cirsium vulgare

  Tarczyca pospolita
Scutellaria galericulata

  Trędownik bulwiasty
Scrophularia nodosa

  Skalnica nakrapiana
Saxifraga aizoides

  Bodziszek łąkowy
Geranium pratense

  Bodziszek błotny
Geranium palustre

  Kruszyna pospolita
Frangula alnus

  Marchew zwyczajna
Daucus carota

  Chaber łąkowy
Centaurea jacea

  Kruszczyk szerokolistny
Epipactis latifolia

  Uczep trójlistkowy
Bidens tripartitus

  Krzywoszyj polny
Lycopsis arvensis

  Jasieniec piaskowy
Jasione montana

  Pszeniec leśny
Melampyrum silvaticum

  Pięciornik niski
Potentilla supina

  Pięciornik srebrny
Potentilla argentea

  Oman łąkowy
Inula britanica

  Łubin trwały
Lupulus Polyphyllus

  Macierzanka piaskowa
Thymus serpyllum

  Rezeda żółta
Reseda lutea

  Wyka ptasia
Vicia cracca

  Dzwonek skupiony
Campanula glomerata

  Ślaz zaniedbany
Malva neglecta

  Perz właściwy
Agropyron repens

  Szczaw górski
Rumex arifolius

  Łyszczec polny
Gypsophila muralis

  Zawciąg pospolity
Armeria elongata

  Lnica mała
Linaria minor

  Portulaka pospolita
Portulaca oleracea

  Kurzyślad polny
Anagallis arvensis

  Przymiotno kanadyjskie ( konyza kanadyjs
Erigeron kanadensis (Conyza canadensis)

  Biedrzeniec mniejszy
Pimpenella saxifraga

  Sporek polny
Spergula arvensis

  Mlecz polny
Sonchus arvensis

  Mlecz zwyczajny
Sonchus oleraceus

  Mlecz kolczasty
Sonchus asper

  Goździk kropkowany
Dianthus deltoides

  Babka zwyczajna
Plantago major

  Żabieniec babka wodna
Plantago aquatica

  Połonicznik nagi
Hernaria glabra

  Goryczka wczesna
Gentiana praecox

  Szarłat szorstki
Amaranthus retroflexus

  Maruna bezwonna
Tripleurospermum inodorum

  Rumian ruski
Anthemis ruthenica

  Rumian polny
Anthemis arvensis

  Żmijowiec zwyczajny
Echium vulgare

  Kocimiętka właściwa
Nepeta cataria

  Poziewnik pstry
Galeopsis speciosa

  Przymiotno gałęziste
Erigeron ramosus

  Przymiotno białe
Erigeron annuus

  Poziewnik dwudzielny
Galeopsis bifida

  Poziewnik szorstki
Galeopsis tetrahit

  Poziewnik wąskolistny
Galeopsis angustifolia

  Szarota błotna
Gnaphalium uliginosum

  Czerwiec roczny
Scleranthus annuus

  Brodawnik jesienny
Leontodon autumnalis

  Poziewnik miękkowłosy
Galeopsis pubescens

  Włośnica zielona
Setaria viridis

  Kuklik pospolity
Geum urbanum

  Żółtlica drobnokwiatowa
Galinsoga parviflora

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>