Od autora
kolor alfa kwit rodzin
gatunek
rodzina
łac. gatunek
łac. rodzina
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
  Babka zwyczajna
Plantago major

  Berberys zwyczajny
Berberis vulgaris

  Koniczyna białoróżowa
Trifolium hybridum

  Komonica zwyczajna
Lotus corniculatuc

  Ostrołódka łąkowa
Oxytropis campestris

  Ostrołódka karpacka
Oxytropis carpatica

  Nostrzyk biały
Melilotus albus

  Traganek szerokolistny
Astragalus glycyphyllos

  Koniczyna złocistożółta
Trifolium aureum

  Groszek żółty
Lathyrus pratensis

  Lucerna sierpowata
Medicago falcata

  Przelot pospolity
Anthyllis vulneralia

  Wilżyna bezbronna
Ononis arvensis

  Koniczyna łąkowa
Trifolium pratense

  Koniczyna polna
Trifolium arvense

  Wyka kosmata
Vicia villosa

  Przelot alpejski
Anthyllis alpestris

  Siekiernica górska
Hedysarum hedysaroides

  Koniczyna brunatna
Trifolim badium

  Cieciorka pstra
Coronilla varia

  Groszek wiosenny
Lathyrus vernys

  Koniczyna biała
Trifolium repens

  Koniczyna pagórkowa
Trifolium montanum

  Koniczyna pogięta
Trifolium medium

  Wyka leśna
Vicia silvatika

  Wyka drobnokwiatowa
Vicia hirsuta

  Wyka płotowa
Vicia sepium

  Wyka wąskolistna
Vicia angustifolia

  Lucerna mieszańcowa ( lucerna siewna)
Medicago sativa

  Lucerna nerkowata
Medicago lupulina

  Łubin trwały
Lupulus Polyphyllus

  Nostrzyk żółty
Melilotus officinalis

  Robinia akacjowa
Robinia pseudakacia

  Wyka siewna
Vicia sativa

  Wyka ptasia
Vicia cracca

  Traganek jasny
Astragalus austrakis

  Koniczyna drobnogłówkowa
Trifolium dubium

  Koniczyna rozdęta
Trifolium fragiferum

  Groszek błotny
Lathyrus paluster

  Groszek leśny
Lathyrus silvester

  Groszek bulwiasty
Lathyrus tuberosus

  Traganek piaskowy
Astragalus arenarius

  Żarnowiec miotlasty
Sarothamnus scoparius

  Bobrek trójlistkowy
Menyanthes trifoliate

  Bodziszek żałobny
Geranium phaeum

  Bodziszek leśny
Geranium sylvaticum

  Bodziszek łąkowy
Geranium pratense

  Bodziszek błotny
Geranium palustre

  Bodziszek czerwony
Geranium sanguineum

  Bodziszek drobny
Geranium pusillum

  Bodziszek cuchnący
Geranium robertianum

  Iglica pospolita
Erodium cicutarium

  Bodziszek syberyjski
Geranium sibiricum

  Brzoza brodawkowata
Betula verrucosa

  Olsza czarna
Alnus glutinosa

  Leszczyna pospolita
Corylus avellana

  Dąb szypułkowy
Quercus robur

  Buk zwyczajny
Fagus silvatica

  Dąb bezszypułkowy
Quercus sessilis

  Dereń rozłogowy
Cornus stolonifera

  Dereń właściwy
Cornus mas

  Kolczurka klapowana
Echinocystis lobata

  Przestęp biały
Bryonia alba

  Dziurawiec zwyczajny
Hypericum perforatum

  Dzwonek alpejski
Campanula alpina

  Dzwonek rozpierzchły
Campanula patula

  Dzwonek brzoskwiniolistny
Campanula persicifolia

  Dzwonek drobny
Campanula cochleariifolia

  Zerwa kulista
Phyteuma orbiculare

  Dzwonek pokrzywolistny
Campanula trachelium

  Dzwonek wąskolistny
Campanula polymorpha

  Jasieniec piaskowy
Jasione montana

  Zerwa kłosowa
Phyteuma spicatum

  Dzwonek skupiony
Campanula glomerata

  Facelia błękitna
Phacelia tanacaetifolia

  Fiołek Rivina
Viola Riviniana

  Fiołek dwukwiatowy
Viola biflora

  Fiołek sudecki
Viola lutea subsp. sudetica

  Fiołek alpejski
Viola alpina

  Fiołek polny
Viola arvensis

  Fiołek przedziwny
Viola mirabilis

  Fiołek błotny
Viola palustris

  Fiołek wonny
Viola odorata

  Jemioła pospolita
Vascum album

  Centuria pospolita
Centaurium umbellatum

  Goryczka kropkowana
Gentiana punctata

  Goryczka wiosenna
Gentiana verna

  Goryczka wczesna
Gentiana praecox

  Goryczka trojeściowa
Gentiana asclepiadea

  Niebielistka trwała
Swertia perennis

  Goryczka krótkołodygowa
Gentiana clusii

  Kąkol polny
Agrostemma githago

  Bniec biały
Melandrium album

  Lepnica rozdęta
Silene cucubalus

  Sporek polny
Spergula arvensis

  Mydlnica lekarska
Saponaria officynalis

  Łyszczec rozesłany
Gypsophila repens

  Lepnica bezłodygowa
Silene acaulis

  Rogownica Raciborskiego
Cerastium tatre

  Bniec czerwony
Melandrium rubrum

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>